Historia oddziału

 

HISTORIA ODDZIAŁU GÓRALI ORAWSKICH ZWIĄZKU PODHALAN W LIPNICY WIELKIEJ

Oddział Górali Orawskich ZP w Lipnicy Wielkiej powstał 28 kwietnia 2002 r. z inicjatywy dra Emila Kowalczyka. Na zebraniu założycielskim obecni byli: Biłak Piotr, Gawełda Franciszek, Ignaciak Ignacy, Janowiak Anna, Janowiak Franciszek, Janowiak Franciszek (2), Karkoszka Eugeniusz, Karkoszka Jan, Karkoszka Janina, Kocur Grzegorz, Kocur Józef, Kowalczyk Bronisław, Kowalczyk Emil, Kowalczyk Henryk, Kowalczyk Robert, Kuliga Jan, Mikłusiak Adam, Mikłusiak Elżbieta, Mikłusiak Ignacy, Młynarczyk Ludwik, Murzyniak Mariusz, Oskwarek Jadwiga, Pakos Janusz, Paplaczyk Danuta, Paplaczyk Roman, Pażucha Anna, Pindziak Franciszek, Piwowarczyk Jacek, Piwowarczyk Wanda, Słaby Augustyn, Smoleń Krystyna, Sojka Franciszek, Tkaczyszyn Marek, Tworzyk Milan, Wziątek Krzysztof.

Pierwszym Prezesem wybrano Roberta Kowalczyka, do Zarządu weszli też: Danuta Paplaczyk (wiceprezes), Krystyna Smoleń (wiceprezes), Jan Kuliga (sekretarz), Janusz Pakos (skarbnik), Franciszek Janowiak (chorąży), Janina Karkoszka, Ignacy Mikłusiak, Ludwik Młynarczyk, Franciszek Pindziak, Krzysztof Wziątek.

Oddział za główne cele swojej działalności przyjął:

1. Pielęgnowanie i rozwijanie kultury i sztuki orawskiej:
a) odrodzenie stroju lipnickiego,
b) wspieranie działalności zespołów folklorystycznych,
c) organizowanie posiadów popularyzujących kulturę regionu.
2. Zaprojektowanie i wykonanie sztandaru.
3. Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych w celu pozyskania funduszy na realizację zadań statutowych.
4. Współdziałanie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie rozwijania idei regionalistycznych.

Pierwsze posiady Oddziału odbyły się w niedzielę 9 czerwca 2002 r. – przedstawiono zebranym sylwetki wielkich lipniczan – Józefiny
i Emila Mików.

W dniu 18 października 2003 r. uroczyście poświęcony został Sztandar Oddziału.